Novosti i aktivnosti

ProjektSavjetovalište Lanterna partner na projektu “Zajedno u krizi” Udruge MoSt

28.08.2022.

Udruga MoSt je potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (UP.04.2.1.110417), za projekt „Zajedno u krizi”.

Naziv projekta: “Zajedno u krizi”

Nositelj: Udruga MoSt

Partneri: Grad Split i Savjetovalište Lanterna

Vrijeme provedbe: srpanj 2022. – listopad 2023.g.

Ukupna vrijednost projekta iznos: 343.160,24 kn

Financiranje iz Europskog socijalnog fonda: 343.160,24kn (100%)

Voditelj projekta: Ivo Puljek

Kontakt: ivo@most.hr

Projekt je usmjeren unaprijeđenju sustava pomoći i podrške građanima u kriznim situacijama jačanjem kapaciteta Udruge MoSt, Savjetovališta Lanterna i Grada Splita za učinkovito djelovanje u kriznim situacijama, kao i jačanjem kapaciteta lokalne zajednice za samo-pomoć i samoorganiziranje u kriznim situacijama.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr