Savjetovalište «Lanterna» pruža usluge telefonskog i direktnog savjetovanja svakim radnim danom od 8 do 12 i ponedjeljkom i četvrtkom, poslijepdone, od 17 do 20 sati.
Usluge telefonskog i direktnog savjetovanja u savjetovalištu pružaju 4 stručnjaka: 3 psihologa i 1 socijalni psiholog (svi dodatno educirani za savjetodavni rad).

Savjetodavni rad se obavlja u prostorijama Savjetovalšta i sve naše usluge su besplatne. 

Problemi zbog kojih se klijenti javljaju su: školski neuspjeh djeteta, otpor djeteta prema vrtiću ili školi, smetnje u ponašanju (agresivnost, otpor autoritetu), sumnja da se dijete drogira, loša komunikacija s djetetom, poteškoće u discipliniranju, partnerski (bračni) problemi, zlostavljanje u obitelji, emocionalne smetnje, zdravstveni problemi, depresija, alkoholizam, nezaposlenost…
Djeca dolaze u pratnji roditelja ili ih upućuju škole ili dr. državne službe. Osnovnoškolska djeca najčešće dolaze zbog školskog neuspjeha, poteškoća pažnje, koncentracije i motoričkog nemira u školi, poremećaja u ponašanju, a srednjoškolci zbog «adolescentne krize», teškoća u organizaciji učenja, eksperimentiranja s drogom, problema u komunikaciji s članovima obitelji, izbora zanimanja. U suradnji s Centrom za socijalnu skrb te Općinskim državnim odvjetništvom za mladež u savjetovalištu se provodi mjera izvršavanja posebne obveze uključivanja u rad savjetovališta za maloljetnike i mlađe punoljetnike.
Muškarci koji dolaze u savjetovalište su ili očevi koji traže pomoć za dijete i za sebe u procesu razvoda ili su mlađi punoljetnici koji su zbog učinjenih  krivičnih djela upućeni u savjetovalište kao odgojnu mjeru suda.

Najčešće u savjetovalište pomoć dolaze tražiti žene (41% klijenata ), zatim djeca - 46% (najviše osnovnoškolske dobi - 23 %), te muškarci (14%). Žene koje se javljaju u savjetovalište najčešće traže pomoć za djecu ili člana šire obitelji te za sebe. Problemi zbog kojih se javljaju su: školski neuspjeh djeteta, otpor djeteta prema vrtiću ili školi, smetnje u ponašanju (agresivnost, otpor autoritetu), sumnja da se dijete drogira, loša komunikacija s djetetom, poteškoće u discipliniranju, partnerski (bračni) problemi, zlostavljanje u obitelji, emocionalne smetnje, zdravstveni problemi, depresija, alkoholizam, nezaposlenost…
Po vrsti usluga u savjetovalištu dominira savjetovanje (39% usluga), zatim informacijske usluge (28%), terapijski rad (21%), te kontakti s drugim službama (12%).
Kontakti s drugim službama (Osnovne i srednje škole, Centar za socijalnu skrb, Zavod za javno zdravstvo) obavljaju su prema potrebama klijenata: razmjena informacija sa školom radi određivanja daljih adekvatnih načina rada s učenikom, potreba za određenim daljnjim tretmanom za određenu osobu u zdravstvenoj, ustanovi socijalne skrbi ili nekoj drugoj specijaliziranoj ustanovi.

Od 2006. se u Savjetovalištu provodi program POMOĆ U UČENJU za učenike roditelja nižeg socioekonomskog statusa. Program se odvija kroz neposredni rad u učenju, kontinuirano se surađuje s učiteljima problemskih nastavnih predmeta i s roditeljima obuhvaćenih učenika.
Ciljevi su: usvajanje uspješnih načina učenja, poboljšanje školskog uspjeha, smanjivanje broja učenika koji prekidaju osnovnoškolsko obrazovanje, primarna prevencija rizičnih ponašanja.