RASTIMO UZ POKRET
- program poticanja rekreativnog sporta -

1. Istraživanje

2012. g. proveli smo istraživanje, na uzorku od 860 učenika nižih razreda sedam OŠ Makarskog primorja, o bavljenju učenika sportom. Rezultati su pokazali da se svaki drugi učenik ne bavi nikakvom  sportskom aktivnošću.

 

2. Pokazatelji problema

Stručne službe škola, nastavnici TZK i školska liječnica upozorili su na učestalost oboljenja sustava za kretanje, kroničnih oboljenja, pretilost, motoričku nespretnost u djece. Od školske liječnice prikupili smo podatke o zdravstvenim teškoćama učenika.
Dinamika svakodnevnice dječjih aktivnosti upućuje na nedovoljno tjelesne aktivnosti i premalo kretanja.  Cjelovit razvoj djece u dobi od 7 do 14 godina uključuje i rad na razvoju motoričkih sposobnosti i vještina. Nastava TZK brojem sati i uvjetima rada teško može postići te ciljeve.

Sve navedeno potaknulo nas je  na kreiranje programa Rastimo uz pokret koji je započeo šk. god. 2013./14., uz podršku lokalne zajednice i MZOS.
(šk. god. 2011./12. započeli smo s pilot projektom Rastimo uz pokret kroz koji smo podizali kvalitetu rada nastave TZK u OŠ.)

3. Cilj

Osnovni cilj programa Rastimo uz pokret jest što većem broju djece pružiti priliku bavljenja rekreativnim i redovitim sportskim sadržajima u svrhu unaprjeđivanja i promicanja zdravlja (posebno djeci sa zdravstvenim teškoćama, teškoćama u području motorike, socijalizacije i onima koji se ne bave nikakvim sportom).

Planirani su i specifični ciljevi: tjelesnim vježbanjem poticati rast i razvoj djece, prevencija zdravstvenih teškoća, razvitak motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, stvaranje pozitivne slike o sebi, bolja socijalizacija…


4. Program:

- Senzibiliziranje i informiranje javnosti o važnosti bavljenja djece   
  tjelovježbom 
  (savjetodavni rad, predavanja za roditelje i sportske djelatnike)
- Senzibilizacija i informiranje učenika o važnosti bavljenja tjelovježbom
- Rad s djecom  
  (subotnje sportske aktivnosti, malonogometni turniri, plivački miting,   
  Biciklijada)
- Evaluacija programa 


­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

5. Rezultati:

- Svake subote od 10.30 do 12.30 su tri nezaposlena nastavnika tjelesnog  
  odgoja, uz vodstvo Lanterninog dugogodišnjeg volontera i organizatora  
  sportskih aktivnosti nastavnika TZK-a, radila s učenicima od 1. do 4. r.  
  OŠ. 
- U subotnjim aktivnostima sudjelovalo je 120 učenika. 
  Dvanaest ih je bilo sa  zdravstvenim teškoćama, s razvojnim teškoćama 
  i s poremećajem u ponašanju. 
  Petnaest učenika uključilo se u neki od sportskih klubova u gradu. 
- Na Biciklijadi 2014. sudjelovalo je 605 djece, mladih i roditelja. 
- Plivački miting - 50 učenika 
- Malonogometni turniri -  360 učenika
- Tjedan sporta za zimske praznike - 120 učenika
- 40 sportskih djelatnika bilo je na predavanju Trenerski izazovi u radu s  
  djecom i mladima, dr. Damir Sekulić, Kineziološki fakultet, Split
- Putem medija javnost je redovito senzbilizirana o važnosti bavljenja   
  djece i mladih tjelovježbom. 
- Tiskan je Vodič za djecu i mlade u slobodno vrijeme u 2000 primjeraka.     
  (podijeljen svim učenicima OŠ i SŠ Makarskog primorja) 
- Evaluacija programa (učenici, roditelji, voditelji aktivnosti)


6. Zaključak

Povratne informacije korisnika su pozitivne i poticajne za daljnji rad.
Postoji mogućnost širenja programa na učenike viših razreda OŠ i srednjoškolce kako bi se i njima omogućilo besplatno kontinuirano bavljenje tjelesnom aktivnošću, uz aktivnosti koje bi bile prilagođene njihovim potrebama i interesima, što bismo dodatno obogatili popratnim sadržajima kao što su izleti na otoke, Biokovo, vožnje biciklom, škole skijanja…
Program Rastimo uz pokret  omogućio je još uspješniju suradnju i povezivanje škola, institucija, klubova i udruga u lokalnoj zajednici.