Novosti i aktivnosti

Udruge za udrugePanel rasprava “Suradnja odgojno-obrazovnih ustanova i organizacija…

14.09.2022.

U sklopu projekta Udruge za udruge održana je panel rasprava pod nazivom “Suraadnja odgojno-obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva”.
Osim četiri udruge uključene u projekt, na raspravi su sudjelovali predstavnici svih makarskih osnovnih i srednjih škola, dječjeg vrtića, predstavnik podgorske osnovne škole te predstavnici Gradske glazbe Makarska, Zajednice sportskih udruga Makarska i Makarske razvojne agencije MARA-e koja nam je velika podrška na svim projektima.
Na raspravi su razmijenjena dosadašnja iskustva suradnje temeljene na uključivanju udruga u rad odgojno-obrazovnih ustanova kao vanjskih suradnike u provedbi pojedinih aktivnosti planiranih kurikulumom. Raspravljalo se o tome što motivira udruge da svoje programe i projekte provode u suradnji sa odgojno-obrazovnim ustanovama te u kojoj mjeri i na koji način škole i vrtići uključuju udruge prilikom sastavljanja svojih godišnjih kurikuluma. Dio rasprave bio je posvećen evidentiranju poteškoća koje se pojavljuju prilikom planiranja i provedbe suradničkih projekta kao što je komplicirana procedura i zadovoljavanje formalnih uvjeta provedbe suradničkih programa i projekata.
Zaključeno je kako se boljom komunikacijom i češćim susretima mogu skratiti pripreme i dogovori te na vrijeme obaviti sve predradnje kako bi redovne aktivnosti udruga mogle uči u planirane školske i vrtićke kurikulume. Suradnja je moguća i u smislu dijeljenja međusobne stručne pomoći gdje bi nastavnici i odgojitelji mogli educirati članove udruga za rad s djecom i mladima dok bi udruge znanja i vještine iz djelokruga svog rada mogle podijeliti nastavnicima kao voditeljima izvanastavih aktivnosti.
Zadnji dio panel rasprave odnosio se na mogućnost buduće suradnje kroz razmatranje konkretnih prijedloga zajedničkih aktivnosti, načina njihove realizacije te inicijalnih dogovora i planiranja projekta i programa. Za početak je dogovoreno sudjelovanje učenika na predstavljaju rada ovdašnjih udruga koje Grad Makarska planira u listopadu ove godine. Kroz projekt Udruge za udruge, i dalje će se usmjeravati udruge na tješnju suradnju sa školama i vrtićima, u hodu će se dogovarati zajednički projekti i s tim u skladu dopunjavati školski kurikulumi.
Nadamo se da će to biti temelj nekih novih i zanimljivih sadržaja koji će djeci i mladima pomoći u njihovom uključenju u život lokalne zajednice i stvaranju pozitivnih društvenih promjena.