MOŽEŠ AKO MISLIŠ DA MOŽEŠ

NAZIV PROJEKTA: Možeš ako misliš da možeš!
VODITELJICA PROJEKTA: Ivona Vučić
VRIJEME TRAJANJA: 1. prosinac 2018. – 30. studeni 2019.
CILJ: Opći cilj projekta je poboljšanje kvalitete življenja mladih nezaposlenih osoba u Makarskoj i na Makarskom primorju.

Specifični ciljevi su: 
-    veća socijalna uključenost nezaposlenih mladih osoba
-    povečanje konkurentnosti na tržištu rada

CILJANA SKUPINA su mlade osobe od 15 do 29 godina starosti (pripadnici NEET skupine)

KRAJNJI KORISNICI su obitelji osoba uključenih u projekt, poslodavci, udruge i ustanove u kojima će korisnici projekta volontirati, Hrvatski zavod za zapošljavanje, lokalna zajednica.

MJERLJIVI REZULTATI su:
-    15 nezaposlenih mladih osoba uključenih u projektne aktivnosti
-    23 radionice mekih vještina (ukupno 46 sati)
-    usluge mentorstva za mlade nezaposlene osobe (30 sati)
-    37 susreta grupa samopomoći tijekom 9 mjeseci trajanja projekta
-    15 nezaposlenih mladih uključenih u volonterske aktivnosti udruga i ustanova na području Makarske i Makarskog primorja (150 volonterskih sati)
-    mentorstvo i supervizija volontera (16 sati)
-    tiskano 500 letaka o projektu, 50 plakata najave aktivnosti

OČEKIVANI UTJECAJ projekta je:

- ojačan kapacitet naše udruge za rad sa socijalno osjetljivim skupinama, osobito mladima
- manji broj mladih nezaposlenih osoba na području Makarske i Makarskog primorja
- veća socijalna uključenost mladih kroz aktivnije sudjelovanje u svim oblicima društvenih događanja
- veća mogućnost socioekonomskog osamostaljivanja mladih
- bolja upoznatost mladih s radom organizacija civilnog društva
- veći broj mladih volontera
- prevencija pojave rizičnih oblika ponašanja među mladima
- zdravija populacija mladih ljudi

AKTIVNOSTI su: radionice mekih vještina, grupe samopomoći bazirane na uvjerenjima Teorije izbora, edukacija korisnika za volontiranje, volonterski rad korisnika uz mentorstvo i superviziju, promidžbene aktivnosti

SURADNICI: Centar za socijalnu skrb Makarska, srednje i osnovne škole Makarske i Makarskog primorja, Udruga osoba s invaliditetom Sunce, Udruga Ruke za bolju Makarsku, Udruga dijabetičara Makarska, Dom za stare i nemoćne Makarska, Gradska knjižnica Makarska, Gradska galerija Antuna Gojaka, Javna ustanova Makarska razvojna agencija, Javna ustanova Park prirode Biokovo, Hrvatski zavod za zapošljavanje

EVALUACIJA: Evaluacija će se provoditi kroz sastanke projektne skupine, povratne informacije od strane ciljane skupine, krajnjih korisnika, izvoditelja aktivnosti te voditeljice projekta. Evaluirat će se i svaka provedena aktivnost i to putem anonimnih evaluacijskih listića. Na sredini provođenja projekta bit će sastavljeno interno izvješće o dotadašnjim rezultatima projekta, koje će nam pomoći da učinimo, eventualne, prilagodbe/promjene u svrhu boljeg postizanja ciljeva projekta. Pri završetku projekta bit će sastavljeno završno izvješće koje će sadržavati i preporuke za provedbu budućih projekata.