21.12.2021.

 

PREDAVANJE NA KOJI NAČIN UPRAVLJAMO VLASTITIM ZDRAVLJEM?

 

U četvrtak, 9.12. u 16 sati Savjetovalište Lanterna organizira predavanje Mogu li upravljati vlastitim zdravljem i kako? Predavač je dr. Asja Palinić Cvitanović, školska liječnica i psihoterapeutkinja iz Metkovića. Predavanje će se održati putem Zoom aplikacije.

Predavanje je dio projekta Zajedno smo jači, podržanog od Ministarstva zdravstva, projekta podrške osobama oboljelim od kroničnih nezaraznih, zaraznih i rijetkih bolesti. Prema pokazateljima broja oboljelih u Hrvatskoj dominiraju kronične nezarazne bolesti, na prvom mjestu kardiovaskularne, zatim maligne bolesti, dijabetes, mentalni poremećaji, kronične respiratorne bolesti, te ozljede i njihove posljedice. Taj trend nije puno drugačiji niti među oboljelima na području Makarske i Makarskog primorja. U trenutku kada se osoba suočava s dijagnozom neke teže bolesti, psihološka i psihosocijalna podrška je izuzetno važna, ali na žalost, takva vrsta podrške često izostaj. Zainteresirani nam mogu poslati svoju mail adresu putem fb stranice Savjetovališta Lanterna ili putem mail pa ćemo im poslati link za predavanje.

  

                                                                                                                                                   Voditeljica projekta Zajedno smo jači

                                                                                                                                                                                           Ivona Vučić

13.12.2021.

iceland.png

 

OKRUGLI STOL O MENTALNOM ZDRAVLJU – PROJEKT MentArt

 

U utorak 7. prosinca Savjetovalište Lanterna je organiziralo Okrugli stol na temu mentalnog zdravlja. Okrugli stol je dio projekta MentArt, projekta podrške osoba s mentalnim teškoćama i promidžbe mentalnog zdravlja koje Savjetovalište Lanterna provodi u partnerstvu s Udrugom K.U.M. iz Prološca. Projekt MentArt je podržan sa 14.853,00 EUR financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Na okruglom stolu su se okupili domaći stručnjaci, predstavnici civilnog i javnog sektora, koji se bave mentalnim zdravljem mladih, te predstavnici Grada Makarske i Matice umirovljenika. Na Okruglom stolu nisu bili prisutni pozvani predstavnici Doma zdravlja Makarska.

 

Na početku susreta Snježana Glučina, dopredsjednica Savjetovališta Lanterna, pozdravila je sve okupljene te podsjetila na nedavno preminulu predsjednicu Savjetovališta Lanterna Sanju Puharić.

Nakon tog dirljivog uvoda riječ je preuzela Ivona Vučić, voditeljica projekta MentArt koja je istakla važnost provedbe projekata u cilju promidžbe mentalnog zdravlja te kako je mentalno zdravlje kao važna sastavnica zdravstva gotovo pa iščezlo iz sveukupne priče o mentalnom zdravlju. Izjavila je i to kako većina zdravstvenih djelatnika se uglavnom bavi mentalnom bolešću, a rijetku savjetuju svoje pacijente na koji način mogu unaprijediti svoje mentalno zdravlje.

Dopredsjednica Savjetovališta Lanterna Snježana Glučina ponovo se obratila okupljenima te ih kratko upoznala s radom Udruge od njenog osnutka. Naglasak je stavila na savjetodavni i terapijski rad te slabu prepoznatost dostupnosti takve vrste usluga koje Lanterna nudi besplatno.

 

Predstavnica Grada Makarske Gordana Muhtić je u svom izlaganju govorilo o svim mehanizmima i načinima na koji Grad Makarska sudjeluje u unaprjeđenju mentalnog zdravlja svojih građana. Istaknula je financijsku podršku kojom Grad podržava rad organizacija civilnog društva, rad Socijalnog vijeća te brojne projekte iz područja socijalnog djelovanja. Predstavnica Grada je izrazila spremnost da sve izrečeno na Okruglom stolu prenese gradonačelniku i ponudila pomoć te još bolju suradnju s okupljenima.

 

Ispred Matice umirovljenika na Okruglom stolu je sudjelovao predsjednik Upravnog odbora Matice umirovljenika Izet Hafizović koji je iznio svoje viđenje problematike osoba treće životne dobi. Kao osnovne probleme naveo je izoliranost starijih osoba, neaktivnost, teškoću da se odluče na promjene te osjećaj srama da traže pomoć ukoliko je pomoć potrebna. Smatra da su zajednička druženja, zajedničke aktivnosti nešto što osobama starije životne dobi može poboljšati kvalitetu življenja. Isto tako je ukazao na neadekvatne prostorne uvjete u kojima organizacija djeluju te potrebu za određenim adaptacijama ili čak novim prostorom.

 

Olivija Prodan Ravlić, predstavnica Udruge osoba s invaliditetom Sunce je izjavila da se sa problemima psihičkih teškoća svojih korisnika susreću ponajviše u posljednje dvije godine otkad su njihovi korisnice zbog pandemije virusa covid19 bili primoran ostati u svojim kućama i ponovo se, na neki način, izolirati. Izrazila je svoju zabrinutost zbog trenutne situacije jer kao Udruga smatra da nemaju kapaciteta pomoći tim osobama. Opseg ovog problema, postojanja osoba s mentalnim teškoćama, su tek osvijestili kroz projekt Zaželi kroz koji su se upoznali s teškom izoliranošću tih osoba. Olivija Prodan Ravlić je, kao i svi okupljeni, istakla problem neadekvatnih uvjeta rada te veličine prostora za rad sa svojim korisnicima. Kao još jedan problem je istakla teško dostupno bolničko liječenje te problem stigme koji prati osobe s mentalnim teškoćama.

Ispred Centra za socijalnu skrb Makarska sudjelovale su dvije predstavnice ravnateljica Natalija Urlić te psihologinja Miranda Mastelić. Ravnateljica Urlić je izjavila da se sa osobama s mentalnim teškoćama susreću svakodnevnom u svom radu kroz različite socijalne usluge koje Centar pruža svojim korisnicima. Istaknula je da je najveći problem što se u Centru pojavljuju osobe koje su razvili već teže oblike psihičkih poremećaja, a još k tome nisu niti svjesni da im je pomoć potrebna. U toj situaciju je uopće teško pronaći način kako im tu pomoć ponuditi. Psihologinja Mastelić je potvrdila da obitelj osobe s mentalnim teškoćama Centru se obraća kada je osoba već u težem stanju te kada je potrebna mjera liječenja. A liječenje se ne može organizirati bez privole te osobe. 

 

Marica Garmaz, psihologinja u OŠ S. Ivičevića, je govorila o ovoj problematici iz perspektive obrazovnog sustava. Izjavljuje da novi razvoj tehnologije koja nam je u nekim područjima život bila od velike pomoć, ali s druge strane čini veliku štetu osobito našoj djeci i mladima. U školi postoje jako veliki zahtjevi na različitim razinama što ostavlja malo prostora stručnjacima iz skrbi o mentalnom zdravlju za kvalitetan rad na ovom području. Kao niz problema navela je sudar vrijednosti, visoka očekivanja, potrošačko društvo, težnja ka savršenstvu. Sve ovo psihologinja Garmaz navodi kao otegotnu okolnost za zdrav i siguran odgoj naše djece. Smatra da je preventiva ključna te rano prepoznavanje teškoća.

Zaključak ovog Okruglog stola je da unatoč izazovima današnjeg vremena i premalo prepoznatoj temi problema mentalnog zdravlja, nije prekasno da se uz suradnju civilnog, javnog sektora te lokalne vlasti radi na prepoznavanju problema osoba s mentalnim teškoćama te promidžbi mentalnog zdravlja kako bi ono postalo dostupno što većem broju građana.

 

Detaljno razrađene zaključke Okruglog stola će Savjetovališta Lanterna uputiti Gradu na razmatranje.

 

 

Okrugli stol moderirala je psihologinja iz Savjetovališta Lanterna Patricija Batinović.

09.12.2021.

iceland.png

 

OKRUGLI STOL – PROJEKT MentArt

 

Savjetovalište Lanterna organizira okrugli stol pod nazivom Unaprijedimo mentalno zdravlje – Što možemo učiniti na lokalnoj razini?. Okrugli stol je dio projekta MentArt, projekta podrške osobama s psihičkim teškoćama i promidžbe mentalnog zdravlja. Okrugli stol će se održati u utorak, 7.12.2021. g. u 18 sati u Dvorani Arte. Cilj ovog okruglog stola je okupiti dionike institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi o mentalnom zdravlju te predstavnike lokalne uprave radi otvaranja dijaloga i razmjene ideja koje bi doprinijele poboljšanju skrbi o mentalnom zdravlju.

Makarska se smatra razvijenim područjem na kojem je turizam glavni pokretač gospodarskog napretka. Međutim, ubrzani napredak i urbanizaciju grada ne prati razvitak osobnih kvaliteta pojedinca. Ljudi su se zbog ubrzanog turističkog procvata okrenuli sebi te zanemarili potrebe ljudi koji ih okružuju, između ostalog i potrebe osoba s psihičkim teškoćama. Jedini način za suzbijanje ovog problema je educiranje i senzibiliziranje javnosti za postojanje psihičkih problema te svjesnosti da je to nešto što se može desiti svakom od nas ukoliko ne brinemo o svom mentalnom zdravlju.

 

Pitanja o kojima će se raspravljati su sljedeća:  

 • Iskustva vezana za rad s osobama s psihičkim teškoćama  

 • Potrebe i nedostaci kada su u pitanju osobe s psihičkim teškoćama

 • Kako bismo unaprijedili kvalitetu življenja osoba s teškoćama

Uzmite u obzir da će održavanje okruglog stola biti u javnoj ustanovi gdje je obavezno korištenje maski za lice uz predočenje COVID potvrde ili negativnog nalaza testa.

Nadamo se Vašem odazivu kako bismo zajedno dali doprinos boljem socijalnom uključivanju osoba s psihičkim teškoćama u život zajednice.

 

Projekt MentArt je podržan sa 14.853,00 EUR financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

21.10.2021.

iceland.png

 

PROJEKT MentArt –

projekt podrške osobama s psihičkim teškoćama i promidžbe mentalnog zdravlja

Projekt MentArt progovara o problemima osoba s psihičkim teškoćama osvještavanjem javnosti o postojanju ovakve vrste problema, a sve u cilju destigmatizacije osoba s psihičkim teškoćama i širenju poruke o važnosti zaštite i očuvanja mentalnog zdravlja. Kako bi se postigao ovaj cilj provodit će se sljedeće aktivnosti: Fokus grupe s osobama s psihičkim teškoćama s ciljem lakšeg detektiranja problema s kojima se ove osobe svakodnevno susreću, dva okrugla stola na temu mentalnog zdravlja, radio emisije, podcasti, promotivni štandovi, volonterske aktivnosti, MentArt festival na kojem ćemo kroz različite umjetničke oblike nastojati približiti priče i živote osoba s psihičkim teškoćama te odaslati poruku o važnosti zaštite i očuvanja mentalnog zdravlja.

Projekt će se provoditi na dvije razine, direktno u kontaktu s osobama s teškoćama njihovim aktivnim uključivanjem u aktivnosti te dodatnim osnaživanjem kao i informiranjem i senzibiliziranjem javnosti o postojanju ovog problema.

Nakon završenog projekta očekujemo da će lokalna vlast biti sklonija donošenju odluka koje će osobama s teškoćama osigurati lakše ostvarivanje njihovih ljudskih prava. Također očekujemo veću potporu udrugama koje rade s osobama s psihičkim teškoćama. Projekt ima za cilj informirati javnost što su psihički poremećaji i kako oni nastaju, što će im u konačnici pomoći stvoriti jasniju i prihvatljiviju sliku života osoba s psihičkim teškoćama. Projekt ima za cilj povećanje svijesti građana o  važnosti zaštite mentalnog zdravlja te pravovremenog traženja pomoći. Osim toga ojačat će se sektorska suradnja kroz partnerstvo s udrugom K.U.M. te međusektorska suradnja kroz organizaciju i provedbu MentArt Festivala.  Projektne aktivnosti utjecat će na jačanje kapaciteta organizacije za rad na promicanju i zaštiti ljudskih prava osoba s psihičkim teškoćama te ćemo kroz projekt svoj rad proširiti i na manje razvijena geografska područja.

Što se tiče samih osoba s psihičkim teškoćama očekujemo lakše ostvarivanje njihovih prava po pitanju dobivanja posla, ostvarivanja socijalnih usluga, uključivanja u društvene aktivnosti kao  i točne i pravovremene informacije o vrstama pomoći koje mogu dobiti. Očekujemo i uključivanje većeg broja osoba s teškoćama u edukativne programe rada na sebi što bi doprinijelo njihovoj većoj uključenosti u obiteljski, radni i društveni život.

Dodane vrijednosti projekta su manja opterećenost zdravstvenog sustava na način da će više osoba s teškoćama potražiti pomoć u Savjetovalištu i rješavati svoje probleme kroz savjetovanje i psihoterapiju. Dobit ćemo uvid u stanje, potrebe i način življenja osoba s psihičkim teškoćama koja nam mogu pomoći u našim daljnjim projektima. Obitelji osoba s psihičkim teškoćama će također osjetiti sve dobrobiti provedbe projekta. I ono najvažnije projekt će se, kroz sve gore navedene aktivnosti (Fokus grupe s osobama s psihičkim teškoćama, medijska kampanja, okrugli stolovi, promidžbeni štandovi, MentArt festival), doprinijeti stvaranju kvalitetne lokalne zajednice bez predrasuda temeljene na važnim ljudskim značajkama prihvaćanju, uvažavanju, podršci i posvećenosti jer će problem osoba s psihičkim teškoćama učiniti vidljivijim i prihvatljivijim javnosti.

    

Trajanje projekta: 1.10.2021. – 30.4.2022.

Vrijednost projekta: 14.853,00 EUR

Kontakt osoba za projekt: Ivona Vučić

Web stranica organizacije i FB stranica: www.savjetovaliste-lanterna.hr i https://www.facebook.com/mentartlanterna

Projekt se provodi u partnerstvu s udrugom K.U.M. Proložac

 

 

Summary of the project MentArt –

the project that supports people with mental disabilities and promotes mental health

 

 

Project MentArt discusses problems of people with psychological difficulties by raising awareness about the existence of these types of problems, all with the objective of destignatizing persons with psychological difficulties and spreading the message of the importance of protecting and maintaining mental health. In order to accomplish these goals, following activities will be carried out: focus groups with persosns with psychological difficulties with the aim of detecting problems these persons encounter daily, two round tables on the topic of mental health, radio shows, podcasts, promotioinal stands, volunteering activities, MentArt festival at which we will try to bring closer the stories and lives of people with psychological difficulties through different art forms and send out the message of importance of protecting and maintaining mental heaalth.

This project will be implemented on two levels; directly in contact with persons with mental health issues by engaging them in to active participation in the activities and further encouraging them, as well as by informing and sensitizing the public about the existence of this problem.

Following the ending of the project, we expect the local government to be more inclined to make decisions which would ensure people with mental health issues have easier time realizing their human rights. Furthermore, we expect greater support given to associations working with people with mental health issues.

The project aims to inform the public about what psychological disorders are and how they appear, which will eventually help them create a clearer and more accepting picture of life of people struggling with mental health issues. The project aims to increase citizens' awareness about the importance of protecting mental health and seeking help in a timely manner. Besides, this will streghten the collaboration of sectors through partnering with the K.U.M. association, as well as the inter-sectional collaboration through organizing and holding the MentArt Festival. Project activities will affect strengthening the capacities of the organization that works with promoting and protecting human rights of people with mental health issues and we will expand our work to under-developed areas through this project.

Concerning the people with mental health problems, we expect easier implementation of their rights regarding finding work, acquiring social aids, becoming involved in social activities, and getting accurate and timely information about all types of help available. We expect involvement of a larger number of people with difficulties in the educational programs where they can learn self-help, which would contribute to their stronger engagement in the family, work, and social life.

The additional benefits of the project are lowering the overload of the health-care system in a way that more people with difficulties can find help in the counseling center and solve their problems through counseling and psychotherapy. We will get insight in the state, needs and the living habits of people with mental health issues which will help us in our future projects. Families of people with mental health issues will benefit from this project as well. Most importantly, the project will all aforementioned activities (focus groups with persons with psychological difficulties, media campaign, round tables, promotional stands, MentArt festival) contribute to creating a high quality local community that's without prejudice and founded on important human qualities of acceptance, respect, support and devotion for it will make the problems of persons with psychological difficulties seen and accepted by the public.

 

Project duration: October 1, 2021 – April 30, 2022.

Project value: 14.853,00 EUR

Contact person for the project: Ivona Vučić

Web page of the organization and FB page: www.savjetovaliste-lanterna.hr https://www.facebook.com/mentartlanterna

The project is carried out in partnership with the K.U.M Proložac Association

 

ZAJEDNO SMO JAČI –

GRUPE SAMOPOMOĆI I RADIONICE ART TERAPIJE NASTAVLJAJU SA SVOJIM RADOM

 

Savjetovalište Lanterna nastavlja s provedbom programa Zajedno smo jači, podržanom od Ministarstva zdravstva, a koji je namijenjen prvenstveno osobama oboljelim od kroničnih nezaraznih, zaraznih i rijetkih bolesti.

Aktivnosti koje nudimo su individualni savjetodavni te po potrebi terapeutski rad, grupe samopomoći te radionice Art terapije Misli u boji.

S obzirom da u manjim gradovima kao što je Makarska često izostaje ovakva vrsta psihosocijalne podrške osobama koje se suočavaju s težim dijagnozama odlučili smo organizirati savjetodavni te po potrebi terapeutski rad upravo za te naše građane kako bismo im omogućili da uz pomoć stručne osobe lakše prođu proces suočavanja i prilagodbe s izmijenjenim životnim okolnostima.

Grupe samopomoći kreću s radom u ponedjeljak, 18.10.2021. u 19 sati. To su edukativne grupe na kojima polaznici rade na usvajanju uvjerenja Teorije izbora, čiji je utemeljitelj Dr. William Glasser, američki psihijatar i psihoterapeut, koji je rekao da  naša sreća i mentalno zdravlje ovisi o životu koji odabiremo živjeti te načinu slaganja s ljudima s kojima smo u svakodnevnom kontaktu.

Trebamo se upitati u što vjerujemo. Vjerujemo li da doista upravljamo svojim životima i svojim zdravljem i ponašamo li se u skladu s tim vjerovanjem. Potrebno je osvijestiti da svojim zdravljem upravljamo kroz odabir svojih ponašanja, svoj načina življenja i da je naše kako  mentalno tako i tjelesno zdravlje odraz naših uspješnih ili manje uspješnih odabira ponašanja. Život stavi pred nas različite priče, a na nama je da izaberemo hoćemo li se i kako uskladiti s tim okolnostima. Življenje u ljubavi i življenje u strahu stvaraju suprotne učinke na tijelo i um. Koliko god da nam je ponekad teško, uvijek imamo mogućnost izbora. I kad se suočavamo s nekom teškom dijagnozom možemo izabrati vidjeti tu našu bolest kao priliku da svoj život očistimo od stresa i svega onoga što nas je do sada činilo nesretnima i ispuniti svoj život radošću i ljubavlju.

Na grupama samopomoći učimo, kako uz primjenu Teorije izbora, poboljšati i svoje mentalno i svoje tjelesno zdravlje odabirom uspješnijih oblika ponašanja.
Voditeljice su psihologinje i psihoterapeutkinje Ivona Vučić i Matea Jukić Talaja.

 

Za istu grupu korisnika Savjetovalište Lanterna nudi i radionice kreativne terapije Misli u boji. Radionice će krenuti s radom u subotu 9. listopada i održavat će se kao i do sada jedan put tjedno. Voditeljica radionica će ponovo biti naša suradnica Tina Divić, umjetnica i profesorica likovne kulture i umjetnosti.

Kroz radionice Misli u boji polaznici rade na otkrivanju svojih unutarnjih potencijala, kreativnih resursa te pozitivnih i jakih strana koje im mogu pomoći da se lakše suoče sa svakodnevnim problemima, sagledaju ih u novom svjetlu, bolje razumiju i s njima nose na konstruktivniji način. Ono što je važno naglasiti je to da se od polaznika ne zahtijevaju nikakva umjetnička umijeća i znanja. Svi smo na neki način kreativna bića sa pregršt zatomljenih potencijala koje tek treba otkriti. 

Ako ste osoba koja uživa u tome da dozna nešto više o sebi i načinima na koji se može bolje slagati s bliskim i dragim ljudima onda su ove aktivnosti nešto za vas.

 

Savjetovalište Lanterna vas poziva da se priključite u što većem broju.

 

Prijaviti se možete na tel. 0989591594 ili 021/616 992 kao i putem maila ili fb stranice.

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                          Voditeljica projekta:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ivona Vučić

04.10.2021.

 

OBNOVI SVOJ KVART I NAJBLIŽE SUSJEDSTVO

Savjetovalište Lanterna se uključilo kao partner u akciju Javne ustanove Park prirode Biokovo Obnovi svoj kvart i najbliže susjedstvo.  Kroz ovaj projekt će se obilježiti važni datumi zaštite prirode i okoliša. Cilj akcije je poticanje svih uzrasta i razina na zajedničko djelovanje za obnovu osjećaja o brizi za planet Zemlju, naš jedini zajednički dom. Kvaliteta našeg života ovisi izravno o stanju okoliša i prirode. Zato svatko treba i može doprinijeti da priroda oko nas bude zdravija i stabilnija te time otpornija na promjene.

22.04.2021.

 

Projekt Razvijaj se, volontiraj!

Lokalni volonterski centar – Lanterna

U sklopu projekta “Razvijaj se, volontiraj”, od siječnja 2021. s radom je započeo Lokalni volonterski centar Lanterna.  Savjetovalište Lanterna je nositelj projekta, a projekt je podržan od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Volonterski centar Lanterna je mjesto gdje zainteresirani pojedinci ili organizatori volontiranja mogu dobiti potrebne informacije o volontiranju i volonterstvu;

Ciljevi projekta su;

 • povećati broj građana u volonterskim aktivnostima kroz razne edukacije

 • povećati broj organizatora volontiranja

 • osigurati uvijete za bolje vrednovanje volonterskog rada

Aktivnosti projekta su;

 • informiranje i edukacija volontera i organizatora volontera

 • organizacija stručnih edukacija o volontiranju i upravljanju volonterima

 • uspostava baze volontera i baze organizatora volontiranja

 • posredovanje u volonterskoj razmjeni

 • promocija volonterstva i vrednovanja volonterskog rada

 

U sklopu projekta zaposlili smo jednu osobu a planirano trajanje projekta je 24 mjeseca. Osim Savjetovališta Lanterna, koje je provoditelj projekta, ostali partneri su; Udruga Sunce, Grad Makarska, Općina Tučepi, Općina Podgora, Centar za socijalnu skrb Makarska i Osnovna škola Stjepana Ivičevića.

12.04.2021.

 

Započele besplatne pripreme za državnu maturu Savjetovališta Lanterna

Već petu godinu zaredom, od 2017., Savjetovalište Lanterna organizira besplatne pripreme državne mature iz Hrvatskog jezika s ciljem da se maturantima makarskih srednjih škola olakša pripremanje gradiva i smanji nepotreban stres u situaciji koja im je važna za planiranje budućnosti, posebno u vrijeme pandemije koronavirusa.

Ove godine pripreme za državnu maturu iz Hrvatskog jezika održavaju se online kroz ukupno 13 susreta kroz koje će učenici biti detaljno upoznati sa svim sadržajima ispita.

I ovu godinu pripreme  vodi profesorica hrvatskoga jezika i književnosti Antonija Vuletić, uz koordinaciju psihologinje, profesorice Sanje Puharić.

Pripreme su započele 30. siječnja i trajat će do 8. svibnja. Kroz ovih 13 susreta, subotom od 10 do 12,45 sati,  učenici će biti detaljno upoznati sa svim jezičnim i gramatičkim sadržajima koji su obrađivani  kroz srednjoškolsko obrazovanje kao i sa svim književnim ispitnim djelima za školski esej.

Sadržaji će im biti prikazani kroz PowerPoint prezentacije uz mnoge popratne vježbe i testove kako bi im se znatno olakšalo praćenje i usvajanje gradiva. Također će dobivati i različite vrste eseja sa smjernicama za vježbu kako bi razvijali potrebne vještine pisanja. – kazala nam je voditeljica.

Kao organizatori, iskreno se nadamo se da ćemo i ove godine ostvariti temeljni cilj: ojačati samopoštovanje  i učenicima smanjiti strah od neuspjeha posebno u ovo teško i neizvjesno vrijeme pandemije, a nadamo se da ćemo potaknuti u učenicima volju za daljnjim učenjem i kvalitetnijim pripremanjem državne mature.

Možemo reći da već imamo dobro iskustvo u provođenju ove aktivnosti, da je svake godine nastojimo unaprijediti što potvrđuje veliki interes maturanata.

Ponosni smo što smo kvalitetno realizirali ovaj projekt o čemu svjedoče i sami učenici koji su u svojim evaluacijama dali najviše ocjene pripremljenosti i stručnom znanju profesorica, te organizaciji i korisnosti ovih priprema.  Ove godine u  pripreme je uključeno 40-ak učenika.

Mišljenja smo da smo na ovaj način omogućili izjednačavanje prilika svim maturantima za ostvarenje boljeg uspjeha na državnoj maturi, a samim time i omogućili lakše upisivanje željenih studija.

Napominjemo da vjerujemo da će i ovogodišnji projekt  Savjetovališta  Lanterna priprema za državnu maturu iz Hrvatskoga jezika biti podržan od Grada Makarske; i ove godine u okviru projekta Jednake mogućnosti za sve.

 

Sanja Puharić, prof., psihologinja

predsjednica Savjetovališta Lanterna

16.02.2021.

 

 PROGRAM ZAJEDNO SMO JAČI NASTAVLJA S RADOM I OVE GODINE

 

U subotu, 9. siječnja Savjetovalište Lanterna je nastavilo sa radionicama kreativne terapije Misli u boji. Voditeljica radionice je Lanternina dugogodišnja suradnica prof.  umjetnosti i povijesti umjetnosti Tina Divić.

Prije dolaska je potrebna prijava zbog organizacije prostora i poštivanja epidemioloških mjera. Radionice su dio programa Zajedno smo jači. Program već drugu godinu podržava Ministarstvo zdravstva i namijenjen je unaprjeđenju zdravlja osobama sa zdravstvenim teškoćama, ali i sve druge zainteresirane osobe su dobro došle. Često nismo ni svjesni koliko odabirom svog ponašanja i svojim lošim životnim navikama utječemo na svoje kako mentalno tako i tjelesno zdravlje. Dugotrajna frustracija i nesretnost uništavaju našu sreću, a sreća je uvijek vezana za naše kako mentalno tako i tjelesno zdravlje. Zato bismo češće trebali razmišljati o tome što biramo činiti u životu kako bismo živjeli sretniji i ispunjeniji život.

Ovo je novi ciklus radionica pa su novi polaznici dobro došli. Na sljedećoj radionici će se polaznici ponovo podsjetiti što je to kreativna terapija i kako nam može pomoći u svakodnevnom životu. Voditeljica je pripremila i jedan kraći film o važnosti mentalnog zdravlja. Na radionicama polaznici rade na otkrivanju svojih unutarnjih potencijala, kreativnih resursa,  svojih jakih strana koje im mogu pomoći da se lakše suoče s problemima, sagledaju ih u novom svjetlu, bolje razumiju te s njima nose na jedan uspješniji i bolji način.

Kao alat na radionicama se koriste umjetnički mediji i kreativno izražavanje (slikanje, crtanje, modeliranje, igra, pokret, govor tijela) kako bi se omogućio pristup vlastitim osjećajima i mislima. Od polaznika se ne zahtijeva nikakvo umjetnička umijeća i znanje već se polazi od pretpostavke da smo svi kreativna bića sa pregršt zatomljenih potencijala koje treba otkriti.

Zainteresirani se mogu javiti na mob 0989591594 ili direktno voditeljici na broj 0915115974 te putem FB stranice Savjetovališta Lanterna.


                                                                                                                                                                                 Voditeljica projekta:
                                                                                                                                                                                 Ivona Vučić

16.02.2021.